Садржај


ПЛЕНАРНИ ПРЕДАВАЧИ ТРИНАЕСТЕ МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2020

20.07.2020. -

АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЈЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2020

 

Бања Лука, 10-11. септембар 2020. године

На овогодишњој, Тринаестој по реду, конференцији Савремени Материјали 2020, коју организује Одјељење природно-математичких наука Академије наука и умјетности Републике Српске, у оквиру пленаних предавања, своје радове изложиће следећи аутори:

Академик СЛАВКО МЕНТУС, редовни члан САНУ, Физикохемичар, област рада физичка хемија и електрохемија неводених средина, електрохемијска кинетика, електродни материјали за конверзију енергије

Академик СТАНЕ ПЕЈОВНИК, редовни професор Факултета за хемију и хемијску технологију Универзитета у Љубљани, инострани члан АНУРС-а, хемичар, ужа научна област – наука о материјалима.
Проф. др ЉУБОМИР МАЈДАНЏИЋ, редовни професор Свеучилишта у Ријеци и изванредни професор Свеучилишта у Oсијеку, предаје енергетику и енергетске системе, област рада енергетика, обновљиви извори енергије и одрживи развој.
Проф. др НЕНАД ФИЛИПОВИЋ, редовни професор и ректор Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област примјењена механика, аутоматска контрола и биоинжењерство.
Проф. др. ПЛАМЕН ТЦЕНКОВ, ванредни професор Техничког универзитета у Габрову, ужа научна област електроинжењерство, електроника и аутоматика, област рада савремени материјали за обновљиве изворе енергије.
Проф. др ДУШКО ДУДИЋ, истраживач на Институту за нуклеарне науке Универзитета у Београду, главни истраживач на пројектима Универзитета Free State Sourh Africa, област рада наука о полимерима, већина објављених радова односи се на електричке особине полимера и њихов састав, физичке особине и складиштење.


Списак свих учесника међународног научног скупа Савремени Материјали 2020 ће бити доступан најкасније до 24. августа 2020.30.06.2022. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ПРОДУЖЕН ДО 1. августа 2022.
06.06.2022. Изашао из штампе, четрнаести по реду, зборник радова са Међународног научног скупа „Савремени материјали 2021”
08.02.2022. Обавјештење о одржавању петнаесте међународне научне конференције „Савремени материјали 2022“
03.09.2021. ОБАВЈЕШТЕЊЕ У НАЧИНУ ОДРЖАВАЊА 14. МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ „САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2021“
25.08.2021. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ 14. МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ „САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2021“ И ПРОГРАМ РАДА