Садржај


 

 

   
 20.10. ПРОГРАМ РАДА 10. МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2017
20.10. Programme of the 10th international scientific conference Contemporary Materials 2017
25.09. CHANGE OF THE DATE OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE CONTEMPORARY MATERIALS
25.09. ПРОМЈЕНА ТЕРМИНА ОДРЖАВАЊА ДЕСЕТЕ МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ „САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ“
01.08. CHANGE OF THE DATE OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE CONTEMPORARY MATERIALS
01.08. ПРОМЈЕНА ТЕРМИНА ОДРЖАВАЊА ДЕСЕТЕ МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ „САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ“
14.07. DEADLINE FOR CONFERENCE ABSTRACT SUBMISSION HAS BEEN EXTENDED
14.07. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ПРОДУЖЕН ДО 1. августа 2017.
12.06. DEADLINE FOR CONFERENCE ABSTRACT SUBMISSION HAS BEEN EXTENDED
12.06. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ПРОДУЖЕН ДО 15. јула 2017.
06.06. PLENARY SPEAKERS OF ТЕNTH INTERNATIONAL CONFERENCE ‚‚CONTEMPORARY MATERIALS 2017‚‚
06.06. ПЛЕНАРНИ ПРЕДАВАЧИ ДЕСЕТЕ МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ``САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2017``
06.03. ЧАСОПИС CONTEMPORARY MATERIALS УВРШТЕН У МЕЂУНАРОДНE ЦИТАТНE БАЗE
12.01. The Tenth International Scientific Conference „Contemporary Materials 2017“
12.01. Обавјештење о одржавању десете међународне научне конференције „Савремени материјали 2017“
06.09. ОДРЖАНА ДЕВЕТА МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈЕ „САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ“, 5. септембра 2016.
19.08. Programme of the 9th international scientific conference Contemporary Materials 2016
19.08. ПРОГРАМ РАДА 9. МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2016
15.07. DEADLINE FOR ABSTRACT SUBMISSION OF THE NINTH INTERNATIONAL CONFERENCE „CONTEMPORARY MATERIALS 2016 “HAS EXPIRED
15.07. РОК ЗА ПРИЈАВУ УЧЕШЋА НА ДЕВЕТУ МЕЂУНАРОДНУ НАУЧНУ КОНФЕРЕНЦИЈУ „САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2016 “ ЈЕ ИСТЕКАО