Садржај


 

 

   
 06.09. ОДРЖАНА ДЕВЕТА МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈЕ „САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ“, 5. септембра 2016.
19.08. Programme of the 9th international scientific conference Contemporary Materials 2016
19.08. ПРОГРАМ РАДА 9. МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2016
15.07. DEADLINE FOR ABSTRACT SUBMISSION OF THE NINTH INTERNATIONAL CONFERENCE „CONTEMPORARY MATERIALS 2016 “HAS EXPIRED
15.07. РОК ЗА ПРИЈАВУ УЧЕШЋА НА ДЕВЕТУ МЕЂУНАРОДНУ НАУЧНУ КОНФЕРЕНЦИЈУ „САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2016 “ ЈЕ ИСТЕКАО
08.07. PLENARY SPEAKERS OF NINTH INTERNATIONAL CONFERENCE ‚‚CONTEMPORARY MATERIALS 2016‚‚
08.07. ПЛЕНАРНИ ПРЕДАВАЧИ ДЕВЕТЕ МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ``САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2016``
30.06. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ПРОДУЖЕН ДО 15. јула 2016.
30.06. DEADLINE FOR CONFERENCE ABSTRACT SUBMISSION HAS BEEN EXTENDED
10.06. Истраживачи из Републике Српске и Србије објавили рад у часопису са импакт фактором 5.901
15.02. Обавјештење о одржавању девете међународне научне конференције „Савремени материјали 2016“
15.02. The Ninth International Scientific Conference „Contemporary Materials 2016“
07.09. Одржана осма међународна научна конференција „Савремени материјали 2015“
07.09. Промовисана монографија „Соларна енергија у Србији, Грчкој и Републици Српској“
07.09. Одржан округли сто на тему „Материјали за обновљиве изворе енергије и заштиту животне средине“
04.09. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ОСМЕ МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ „САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ“, 7. септембра 2015.
24.08. ACCOMMODATION OF PARTICIPANTS OF THE EITH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ,,CONTEMPORARY MATERIALS 2015
24.08. СМЈЕШТАЈ УЧЕСНИКА ЗА КОНФЕРЕНЦИЈУ САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2015
20.08. Programme of the 8th international scientific conference Contemporary Materials 2015
20.08. Програм рада међународног научног скупа Савремени Материјали 2015