Садржај


 

 

   
 14.07. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ПРОДУЖЕН ДО 1. августа 2017.
12.06. DEADLINE FOR CONFERENCE ABSTRACT SUBMISSION HAS BEEN EXTENDED
12.06. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ПРОДУЖЕН ДО 15. јула 2017.
06.06. PLENARY SPEAKERS OF ТЕNTH INTERNATIONAL CONFERENCE ‚‚CONTEMPORARY MATERIALS 2017‚‚
06.06. ПЛЕНАРНИ ПРЕДАВАЧИ ДЕСЕТЕ МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ``САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2017``
06.03. ЧАСОПИС CONTEMPORARY MATERIALS УВРШТЕН У МЕЂУНАРОДНE ЦИТАТНE БАЗE
12.01. The Tenth International Scientific Conference „Contemporary Materials 2017“
12.01. Обавјештење о одржавању десете међународне научне конференције „Савремени материјали 2017“
06.09. ОДРЖАНА ДЕВЕТА МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈЕ „САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ“, 5. септембра 2016.
19.08. Programme of the 9th international scientific conference Contemporary Materials 2016
19.08. ПРОГРАМ РАДА 9. МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2016
15.07. DEADLINE FOR ABSTRACT SUBMISSION OF THE NINTH INTERNATIONAL CONFERENCE „CONTEMPORARY MATERIALS 2016 “HAS EXPIRED
15.07. РОК ЗА ПРИЈАВУ УЧЕШЋА НА ДЕВЕТУ МЕЂУНАРОДНУ НАУЧНУ КОНФЕРЕНЦИЈУ „САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2016 “ ЈЕ ИСТЕКАО
08.07. PLENARY SPEAKERS OF NINTH INTERNATIONAL CONFERENCE ‚‚CONTEMPORARY MATERIALS 2016‚‚
08.07. ПЛЕНАРНИ ПРЕДАВАЧИ ДЕВЕТЕ МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ``САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2016``
30.06. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ПРОДУЖЕН ДО 15. јула 2016.
30.06. DEADLINE FOR CONFERENCE ABSTRACT SUBMISSION HAS BEEN EXTENDED
10.06. Истраживачи из Републике Српске и Србије објавили рад у часопису са импакт фактором 5.901
15.02. Обавјештење о одржавању девете међународне научне конференције „Савремени материјали 2016“
15.02. The Ninth International Scientific Conference „Contemporary Materials 2016“