Sadržaj


ODRŽANA DESETA MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJE „SAVREMENI MATERIJALI“, 10. novembra 2017.

10.11.2017.

Danas je u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, već desetu godinu za redom, održana međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali 2017“.  Skup je održan u Velikoj sali Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Skup je svečano otvorio predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, akademik Rajko Kuzmanović. Danas savremeni materijali predstavljaju najdinamičniju oblast koja zahvata sve sfere života i rada čovjeka, kako u tehnici tako i u biomedicini. Na ovogodišnjoj konferenciji je...... opširnije

PROGRAM RADA 10. MEĐUNARODNE NAUČNE KONFERENCIJE SAVREMENI MATERIJALI 2017

20.10.2017.

Deseta međunarodna naučna konferencija Savremeni materijali, održaće se 9-10. novembra 2017. godine u zgradi Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Rad Konferencije odvijaće se prema utvrđenom programu.  Na ovogodišnjoj konferenciji učestvuju naučnici iz 16 zemalja, koji će u okviru plenarne i poster sesije prezentovati 95 radova. Molimo sve učesnike koji do sada nisu poslali finalne verzije radova i izvršili uplatu kotizacije, da to učine do 5. novembra 2017, kako bi radovi mogli biti...... opširnije

PROMJENA TERMINA ODRŽAVANJA DESETE MEĐUNARODNE NAUČNE KONFERENCIJE „SAVREMENI MATERIJALI“

25.09.2017.

Poštovane kolege, učesnici Desete međunarodne naučne konferencije „Savremeni materijali“ Obavještavamo Vas da smo, ponovo, zbog organizacionih problema, bili prinuđeni pomjeriti termin održavanja desete, jubilarne, međunarodne konferencije „Savremeni materijali“, na 9. i 10. novembar 2017. godine. Shodno tome je pomjeren i rok za prijavu učešća, na 1. oktobar 2017. godine. Sva obavještenja  možete preuzeti na sajtu konferencije www.savremenimaterijali.info.   Nadamo se da ćete imati razumijevanje i da Vam ovim nismo narušili već planirane obaveze.... opširnije

PROMJENA TERMINA ODRŽAVANJA DESETE MEĐUNARODNE NAUČNE KONFERENCIJE „SAVREMENI MATERIJALI“

01.08.2017.

Poštovane kolege, učesnici Desete međunarodne naučne konferencije „Savremeni materijali“ Obavještavamo Vas da smo, zbog organizacionih problema, bili prinuđeni pomjeriti termin održavanja desete, jubilarne, međunarodne konferencije „Savremeni materijali“, na 2. i 3. novembar 2017. godine. Shodno tome je pomjeren i rok za prijavu učešća, na 1. oktobar 2017. godine. Sva obavještenja  možete preuzeti na sajtu konferencije www.savremenimaterijali.info.   Nadamo se da ćete imati razumijevanje i da Vam ovim nismo narušili već planirane obaveze.... opširnije

ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA PRODUŽEN DO 1. avgusta 2017.

14.07.2017.

Rok za dostavljanje prijava radova produžen je do 1. avgusta 2017. godine.   Obavještenje o prihvatanju radova za izlaganje na konferenciji biće upućeno autorima do 5. avgusta 2017. godine.   Rok za dostavljanje kompletnih radova je 15. avgust 2017. godine.   U Program rada biće uvršteni samo radovi koji su poslani u predviđenom roku.   Sva obavještenja  možete preuzeti na sajtu konferencije www.savremenimaterijali.info putem koga se može izvršiti i registracija učešća i prijava apstrakata.   Kotizacija za učešće na konferenciji je...... opširnije

ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA PRODUŽEN DO 15. jula 2017.

12.06.2017.

Rok za dostavljanje prijava radova produžen je do 15. jula 2017. godine. Obavještenje o prihvatanju radova za izlaganje na konferenciji biće upućeno autorima do 20. jula 2017. godine. Rok za dostavljanje kompletnih radova je 1. avgust 2017. godine. U Program rada biće uvršteni samo radovi koji su poslani u predviđenom roku. Sva obavještenja  možete preuzeti na sajtu konferencije www.savremenimaterijali.info putem koga se može izvršiti i registracija učešća i prijava apstrakata. Kotizacija za učešće na konferenciji je...... opširnije

PLENARNI PREDAVAČI DESETE MEĐUNARODNE KONFERENCIJE ``SAVREMENI MATERIJALI 2017``

06.06.2017.

Na ovogodišnjoj, desetoj po redu, konferenciji Savremeni Materijali 2017, koju organizuje Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, u okviru plenanih predavanja, svoje radove izložiće sledeći autori: Spomenka Kobe, Slovenija Stane Pejovnik, Slovenija Eva   Maria Pelicer Vil , Španija Adolfo Senatore, Italija Milan Damjanović, Srbija Tomislav Pavlović, Srbija Srećko Stopić, Njemačka Duško Dudić,...... opširnije

ČASOPIS CONTEMPORARY MATERIALS UVRŠTEN U MEĐUNARODNE CITATNE BAZE

06.03.2017.

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske izdavač je međunarodnog naučnog časopisa Contemporary Materials, koji od 2010. godine izlazi redovno dva puta godišnje. U časopisu se objavljuju radovi domaćih i stranih naučnika koji se odnose na istraživanja iz svih oblasti savremenih materijala. Časopis se objavljuje na engleskom jeziku, a svi radovi imaju dvije anonimne recenzije.  Uredništvo časopisa je u stalnom nastojanju da časopis zauzme zasluženo mjesto u međunarodnim citatnim bazama. Do sada...... opširnije

Obavještenje o održavanju desete međunarodne naučne konferencije „Savremeni materijali 2017“

12.01.2017.

Deseta međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali“ održaće se, u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske,  3. i 4. septembra 2017. godine u Banjoj Luci. Rad Konferencije odvijaće se u okviru plenarnih predavanja i poster sesija. Okvirne teme za dostavljanje apstrakata su: nauka o materiji, kondenzovana materijala i fizika čvrstog stanja, biomaterijali i nanomedicina, voda. Apstrakte je potrebno dostaviti do 12. juna 2017. godine. Obavještenje o prihvatanju radova za izlaganje na konferenciji biće upućeno...... opširnije