Sadržaj


PROGRAM RADA 11. MEĐUNARODNE NAUČNE KONFERENCIJE SAVREMENI MATERIJALI 2018

06.08.2018.

Jedanaesta međunarodna naučna konferencija Savremeni materijali, održaće se 2-3. septembra 2018. godine u zgradi Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Rad Konferencije odvijaće se prema utvrđenom programu.  Na ovogodišnjoj konferenciji, pored domaćih učestvuju i eminentni naučnici iz inostranstva, koji će u okviru plenarne i poster sesije prezentovati 95 radova. Molimo sve učesnike koji do sada nisu poslali finalne verzije radova i izvršili uplatu kotizacije, da to učine do 20. avgusta 2018, kako bi...... opširnije

PLENARNI PREDAVAČI JEDANAESTE MEĐUNARODNE KONFERENCIJE SAVREMENI MATERIJALI 2018

24.07.2018.

Na ovogodišnjoj, jedanaestoj po redu, konferenciji Savremeni Materijali 2018, koju organizuje Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, u okviru plenanih predavanja, svoje radove izložiće sledeći autori: Marsel Van de Vurd Nanonauka i nanotehnologija u savremenom društvu Žan Mari Dubois, Luka Kelhar, Spomenka Kobe Amorfne Al-Ce-Cu-Fe legure: metalsko staklo i svojstva Spomenka Kobe Stalni magneti za čistu energiju i životnu sredinu Zoran V. Popović Superparamagnetizam u gvožđe dopiranim CeO2-y nanokristalima Nenad Filipović In-vitro i in-silico dizajniranje...... opširnije

ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA PRODUŽEN DO 20. jula 2018.

02.07.2018.

Rok za dostavljanje prijava radova za Jedanaestu međunarodnu naučnu konferenciju „Savremeni materijali 2018“ produžen je do 20. jula 2018. godine. Obavještenje o prihvatanju radova za izlaganje na konferenciji biće upućeno autorima do 23. jula 2018. godine. Rok za dostavljanje kompletnih radova je 1. avgust 2018. godine. U Program rada biće uvršteni samo radovi koji su poslani u predviđenom roku. Radovi saopšteni sa skupu biće štampani u časopisu “Contemporary Materials” ili u zborniku radova. Sve...... opširnije

ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA PRODUŽEN DO 1. jula 2018.

04.06.2018.

Rok za dostavljanje prijava radova za Jedanaestu međunarodnu naučnu konferenciju „Savremeni materijali 2018“ produžen je do 1. jula 2018. godine. Obavještenje o prihvatanju radova za izlaganje na konferenciji biće upućeno autorima do 4. jula 2018. godine. Rok za dostavljanje kompletnih radova je 1. avgust 2018. godine. U Program rada biće uvršteni samo radovi koji su poslani u predviđenom roku. Radovi saopšteni sa skupu biće štampani u časopisu “Contemporary Materials” ili u zborniku radova. Sve...... opširnije

Obavještenje o održavanju jedanaeste međunarodne naučne konferencije „Savremeni materijali 2018“

07.02.2018.

Jedanaesta međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali“ održaće se, u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske,  2. i 3. septembra 2018. godine u Banjoj Luci. Rad Konferencije odvijaće se u okviru plenarnih predavanja i poster sesija. Okvirne teme za dostavljanje apstrakata su: nauka o materiji, kondenzovana materijala i fizika čvrstog stanja, biomaterijali i nanomedicina, voda. Apstrakte je potrebno dostaviti do 4. juna 2018. godine. Obavještenje o prihvatanju radova za izlaganje na konferenciji biće upućeno...... opširnije

ČASOPIS CONTEMPORARY MATERIALS UVRŠTEN U MEĐUNARODNE CITATNE BAZE

06.03.2017.

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske izdavač je međunarodnog naučnog časopisa Contemporary Materials, koji od 2010. godine izlazi redovno dva puta godišnje. U časopisu se objavljuju radovi domaćih i stranih naučnika koji se odnose na istraživanja iz svih oblasti savremenih materijala. Časopis se objavljuje na engleskom jeziku, a svi radovi imaju dvije anonimne recenzije.  Uredništvo časopisa je u stalnom nastojanju da časopis zauzme zasluženo mjesto u međunarodnim citatnim bazama. Do sada...... opširnije