Sadržaj


Obavještenje o održavanju jedanaeste međunarodne naučne konferencije „Savremeni materijali 2018“

07.02.2018.

Jedanaesta međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali“ održaće se, u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske,  2. i 3. septembra 2018. godine u Banjoj Luci. Rad Konferencije odvijaće se u okviru plenarnih predavanja i poster sesija. Okvirne teme za dostavljanje apstrakata su: nauka o materiji, kondenzovana materijala i fizika čvrstog stanja, biomaterijali i nanomedicina, voda. Apstrakte je potrebno dostaviti do 4. juna 2018. godine. Obavještenje o prihvatanju radova za izlaganje na konferenciji biće upućeno...... opširnije

ČASOPIS CONTEMPORARY MATERIALS UVRŠTEN U MEĐUNARODNE CITATNE BAZE

06.03.2017.

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske izdavač je međunarodnog naučnog časopisa Contemporary Materials, koji od 2010. godine izlazi redovno dva puta godišnje. U časopisu se objavljuju radovi domaćih i stranih naučnika koji se odnose na istraživanja iz svih oblasti savremenih materijala. Časopis se objavljuje na engleskom jeziku, a svi radovi imaju dvije anonimne recenzije.  Uredništvo časopisa je u stalnom nastojanju da časopis zauzme zasluženo mjesto u međunarodnim citatnim bazama. Do sada...... opširnije