Sadržaj


Izašao iz štampe, trinaesti po redu, zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa „Savremeni materijali 2020”

01.03.2021.

 Iz štampe je izašao trinaesti po redu, zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa „Savremeni materijali 2020”, koji je održan 11. septembra 2020. godine.  Zbog okolnosti izazvanih pandemijom virusa Kovid 19, skup održan je na nešto drugačiji način, u skladu sa mjerama koje su propisane u cilju suzbijanja širenja virusa. Stoga je u uvodnom dijelu skupa prisustvovao manji broj gostiju i učesnika, te su uvodni govori i plenarna predavanja učesnicima učinjena dostupnim putem...... opširnije

Obavještenje o održavanju četrnaeste međunarodne naučne konferencije „Savremeni materijali 2021“

18.01.2021.

Četrnaesta međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali“ održaće se, u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, 9. i 10. septembra 2021. godine u Banjoj Luci. Rad Konferencije odvijaće se u okviru plenarnih predavanja i poster sesija. Okvirne teme za dostavljanje apstrakata su: nauka o materiji, kondenzovana materijala i fizika čvrstog stanja, biomaterijali i nanomedicina, voda. Apstrakte je potrebno dostaviti do 1. jula 2021. godine. Obavještenje o prihvatanju radova za izlaganje na konferenciji biće upućeno autorima do 15. jula...... opširnije