Sadržaj


PROGRAM RADA 12. MEĐUNARODNE NAUČNE KONFERENCIJE SAVREMENI MATERIJALI 2019

21.08.2019.

 Dvanaesta međunarodna naučna konferencija Savremeni materijali, održaće se 1-3. septembra 2019. godine u zgradi Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Rad Konferencije odvijaće se prema utvrđenom programu.  Na ovogodišnjoj konferenciji, pored domaćih učestvuju i eminentni naučnici iz inostranstva, koji će u okviru plenarne i poster sesije prezentovati 102 rada. Molimo sve učesnike koji do sada nisu poslali finalne verzije radova i izvršili uplatu kotizacije, da to učine, kako bi radovi mogli biti objavljeni...... opširnije

ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA PRODUŽEN DO 1. avgusta 2019.

19.07.2019.

Rok za dostavljanje prijava radova za Dvanaestu međunarodnu naučnu konferenciju „Savremeni materijali 2019“ produžen je do 1. avgusta 2019. godine.  Obavještenje o prihvatanju radova za izlaganje na konferenciji biće upućeno autorima do 3. avgusta 2019. godine. Rok za dostavljanje kompletnih radova je 15. avgust 2019. godine. Autori rada koji do tog roka ne dostave kompletan rad, neće biti uključeni u program rada konferencije. Program rada biće odštampan prije početka rada skupa i podijeljen učesnicima prilikom registracije.  Prihvaćeni radovi nakon recenziranja...... opširnije

ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA PRODUŽEN DO 22. jula 2019.

13.06.2019.

 Rok za dostavljanje prijava radova za Dvanaestu međunarodnu naučnu konferenciju „Savremeni materijali 2019“ produžen je do 22. jula 2019. godine.  Obavještenje o prihvatanju radova za izlaganje na konferenciji biće upućeno autorima do 1. avgusta 2019. godine. Rok za dostavljanje kompletnih radova je 8. avgust 2019. godine. U Program rada biće uvršteni samo radovi koji su poslani u predviđenom roku. Radovi saopšteni sa skupu biće štampani u časopisu “Contemporary Materials” ili u zborniku radova. Sve informacije i način prijave sažetka i slanja radova...... opširnije

PLENARNI PREDAVAČI DVANAESTE MEĐUNARODNE KONFERENCIJE SAVREMENI MATERIJALI 2019

04.06.2019.

Na ovogodišnjoj, dvanaestoj po redu, konferenciji Savremeni Materijali 2019, koju organizuje Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, u okviru plenanih predavanja, svoje radove izložiće sledeći autori: Akademik Slavko Mentus, Srbija Prof. dr Saverio Afatato, Italija Prof. dr Frančesko Bokikio, Italija, Prof. dr Stane Pejovnik, Slovenija Prof. dr Žan Mari Duboa, Francuska Prof. dr Spomenka Kobe, Slovenija Prof. dr Plamen Tsankov, Bugarska Prof. dr Nenad Filipović, Srbija Prof. dr...... opširnije

Obavještenje o održavanju dvanaeste međunarodne naučne konferencije „Savremeni materijali 2019“

05.02.2019.

Dvanaesta međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali“ održaće se, u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske,  1. i 2. septembra 2019. godine u Banjoj Luci. Rad Konferencije odvijaće se u okviru plenarnih predavanja i poster sesija. Okvirne teme za dostavljanje apstrakata su: nauka o materiji, kondenzovana materijala i fizika čvrstog stanja, biomaterijali i nanomedicina, voda. Apstrakte je potrebno dostaviti do 17. juna 2019. godine. Obavještenje o prihvatanju radova za izlaganje na konferenciji biće upućeno...... opširnije

ČASOPIS CONTEMPORARY MATERIALS UVRŠTEN U MEĐUNARODNE CITATNE BAZE

06.03.2017.

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske izdavač je međunarodnog naučnog časopisa Contemporary Materials, koji od 2010. godine izlazi redovno dva puta godišnje. U časopisu se objavljuju radovi domaćih i stranih naučnika koji se odnose na istraživanja iz svih oblasti savremenih materijala. Časopis se objavljuje na engleskom jeziku, a svi radovi imaju dvije anonimne recenzije.  Uredništvo časopisa je u stalnom nastojanju da časopis zauzme zasluženo mjesto u međunarodnim citatnim bazama. Do sada...... opširnije