Садржај


Програм рада

АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЈЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРОГРАМ РАДА
МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНОГ СКУПА
САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2018

Бања Лука, 2-3. септембар 2018. године

Програм рада са списком учесника међународног научног скупа Савремени Материјали 2018 ће бити доступан најкасније до 20. августа 2018. године.