Садржај


Програм рада

АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЈЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРОГРАМ РАДА
МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНОГ СКУПА
САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2017

Бања Лука, 2-3. новембар 2017. године

Програм рада са списком учесника међународног научног скупа Савремени Материјали 2017 ће бити доступан од 20. октобра 2017. године