Садржај


Програм рада

АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЈЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРОГРАМ РАДА
МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНОГ СКУПА
САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2021

Бања Лука, 9-10. септембар 2021. године

Програм рада конференције међународног научног скупа Савремени материјали 2021.

ПРОГРАМ РАДА И КЊИГА АПСТРАКАТА