Садржај


Програм рада

АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЈЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРОГРАМ РАДА
МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНОГ СКУПА
САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2017

Бања Лука, 9-10. новембар 2017. године

Програм рада са списком учесника међународног научног скупа Савремени Материјали 2017 мoжете преузети путем линка.

Програм рада