Садржај


Учесници

ПЛЕНАРНИ ПРЕДАВАЧИ ДЕСЕТЕ МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ``САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2017``


И. Милошевић, М. Дамњановић, Б. Николић, З. Поповић
Јан-Теллер-ов ефекат и аномално електрон-фонон купловање у дипериодичним системима

М. Ђуровић
Шта се може очекивати у блиској будућности

Т. Павловић, Д. Милосављевић, Д. Мирјанић
Стање и перспективе електроенергетике Србије

С. Стопић, Б. Фриедрицх
Синтеза наночестица метала и честица од језгра са превлаком коришћењем ултразвучне пиролизе

Д. Дудић, Е. Х. Г. Лангнер, А. С. Луyт
Диелектрична сензитивизација нано праха зео-литске имидазол структуре 8 (ЗИФ-8)

Н. Филиповић
Компјутерска симулација развоја кардиоваскуларних болести

С. Стевовић, Н. Ђурић, С. Мирјанић
Вештачка интелигенција у функцији решења водопривредних проблема и поделе зона воде