Садржај


Учесници

АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЈЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2021

Бања Лука, 9-10. септембар 2021. године

Списак свих учесника међународног научног скупа Савремени Материјали 2021 ће бити доступан најкасније до 25. августа 2021.