Садржај


Учесници

АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЈЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

УЧЕСНИЦИ МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНОГ СКУПА
САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2019

Бања Лука, 1-2. септембар 2019. године

Списак учесника међународног научног скупа Савремени Материјали 2019 ће бити доступан најкасније до 20. августа 2019