Садржај


Изашао из штампе нови број часописа Contemporary Materials XIV‒1 Vol. 14 No. 1 (2023)

29.06.2023. -

Из штампе је изашао нови број часописа Contemporary Materials XIV‒1  Vol. 14 No. 1 (2023). 

 
Академија наука и умјетности Републике Српске издавач је међународног научног часописа Contemporary Materials, који од 2010. године излази редовно два пута годишње.
 
У часопису су објављени радови домаћих и страних научника који се односе на истраживања из свих области савремених материјала. Часопис се објављује на енглеском језику, а сви радови имају најмање двије анонимне рецензије.
 
Уредништво часописа је у сталном настојању да часопис заузме заслужено мјесто у међународним цитатним базама.
 


13.02.2024. Обавјештење о одржавању седамнаесте међународне научне конференције „Савремени материјали 2024“
10.01.2024. Изашао из штампе други број часописа Contemporary Materials Vol. 14 No. 2 (2023)
29.08.2023. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ 16. МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ „САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2023“ И ПРОГРАМ РАДА
15.07.2023. Изашао из штампе, петнаести по реду, зборник радова са Међународног научног скупа „Савремени материјали 2022”
03.07.2023. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА НА КОНФЕРЕНЦИЈУ ПРОДУЖЕН ЈЕ ДО 1. августа 2023.