Садржај


Програм рада

АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЈЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРОГРАМ РАДА
МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНОГ СКУПА
САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2024

Бања Лука, 5-6. септембар 2024. године

Програм рада биће доступан најкасније до 26. августа 2024. године.