Садржај


 

 

   
 26.06. Изашао из штампе први овогодишњи број часописа Contemporary Materials Vol. 15 No. 1 (2024)
13.02. Обавјештење о одржавању седамнаесте међународне научне конференције „Савремени материјали 2024“
13.02. First Announcement for the Seventeenth International Scientific Conference „Contemporary Materials 2024“
10.01. Изашао из штампе други број часописа Contemporary Materials Vol. 14 No. 2 (2023)
29.08. ANNOUNCEMENT ON ORGANIZATION OF 16TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE CONTEMPORARY MATERIALS 2023 AND PROGRAMME OF THE CONFERENCE
29.08. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ 16. МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ „САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2023“ И ПРОГРАМ РАДА
15.07. Изашао из штампе, петнаести по реду, зборник радова са Међународног научног скупа „Савремени материјали 2022”
03.07. The deadline for applying for participation in the conference CONTEMPORARY MATERIALS 2023 has been extended up to August 1, 2023.
03.07. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА НА КОНФЕРЕНЦИЈУ ПРОДУЖЕН ЈЕ ДО 1. августа 2023.
29.06. Изашао из штампе нови број часописа Contemporary Materials XIV‒1 Vol. 14 No. 1 (2023)
07.02. Обавјештење о одржавању шеснаесте међународне научне конференције „Савремени материјали 2023“
07.02. First Announcement for the Sixteenth International Scientific Conference „Contemporary Materials 2023“
09.09. ОДРЖАНА ПЕТНАЕСТА МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈЕ „САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2022“
30.08. ANNOUNCEMENT ON ORGANIZATION OF 15TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE CONTEMPORARY MATERIALS 2022 AND PROGRAMME OF THE CONFERENCE
30.08. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ 15. МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ „САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2022“ И ПРОГРАМ РАДА
30.06. The deadline for applying for participation in the conference CONTEMPORARY MATERIALS 2022 has been extended up to August 1, 2022.
30.06. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ПРОДУЖЕН ДО 1. августа 2022.
06.06. Изашао из штампе, четрнаести по реду, зборник радова са Међународног научног скупа „Савремени материјали 2021”
08.02. The Fifteenth International Scientific Conference „Contemporary Materials 2022“
08.02. Обавјештење о одржавању петнаесте међународне научне конференције „Савремени материјали 2022“