Садржај


Добродошлу у Бању Луку!

Бања Лука или Бањалука је највећи и главни град Републике Српске и други по величини у Босни и Херцеговини. У данашњој политичко-територијалној организацији Републике Српске, која се састоји од општина и градова, град (раније општина) Бања Лука највећа је политичко-територијална јединица са 1.239 km2 и представља политички, административни, финансијски, универзитетски и културни центар Републике Српске. Бања Лука је некада била снажан привредни центар са 63.000 запослених и са развијеном машинском, текстилном, прехрамбеном, дрвопрерађивачком и електроиндустријом. Протекла ратна збивања (1992—1995) и послијератна друштвена транзиција узроковали су пропадање већине индустријских капацитета и тржишта. У овом граду и његовој околини преплитале су се различите културе, обичаји и утицаји. Све то је оставило трага на архитектури појединих дијелова града, али и на великом броју културно-историјских споменика као свједока различитих епоха и људског стваралаштва. Због многобројних зелених површина (паркова и алеја), Бања Лука је позната као град зеленила.

Панорама

Панорама - Бањa Лукa ноћу

Положај

Бања Лука је смјештена на обалама Врбаса, на мјесту гдје ова ријека губи особине планинске ријеке и улази у низију на свом путу ка ушћу у Саву. Већи дио подручја Бање Луке припада сливу Врбаса, а мањи дио на западу сливу ријеке Гомјенице. Врбас тече средином града и на ужем градском подручју прима притоке Сутурлију, Црквену и Врбању. Средишњи дио града лежи на надморској висини од 163 m и окружен је терцијарним брежуљцима. Према различитим геоморфолошким, геолошким и хидрографским особинама које су значајне за локацију постојећих и будућих цјелина града, подручје Бање Луке се може подијелити на 4 цјелине: равно дно котлине, алувијалне терасе, брда која окружују котлину и Динарске планине на југу. На југозападу подручја се уздиже планина Мањача, а на југоистоку планина Чемерница. Град се, пратећи ток Врбаса, развијао низводно, а стамбена насеља која су се градила послије Другог свјетског рата и земљотреса 1969. развијала су се у ширину према брдима која окружују Бању Луку. Територија града (некада општине) Бања Лука граничи се са општинама: Градишка, Лакташи, Челинац, Кнежево, Мркоњић Град, Рибник, Оштра Лука и Приједор.

Клима

Клима Бање Луке је умјерено континентална уз утицај климе панонског појаса. Средња годишња температура је 10,7 °C, средња јануарска 0,8 °C, док је средња јулска 21,3 °C. Средња годишња облачност износи 62%. На климу знатно утичу географски положај града (котлина), Врбас са притокама те урбанизација градског подручја.

Галерија
 

Бански Двор

Бански Двор

 

Палата

Палата Републике

 

Бањ Брдо

Споменик на Бањ Брду Крајишницима палим у НОБ-у

 
 

Градска управа

Градска управа

 

Музеј

Музеј савремене умјетности РС

 

Панорама

Панорама

 
 

Споменик

Споменик Бану Милосављевићу

 

Храм

Храм Христа Спаситеља

 

Влада

Административни центар Владе РС

 

Слике преузете са ©Википедије