Садржај


Регистрација - пријава рада

Аутори који нису у могућности лично учествовати у раду постер сесије требају доставити своје постер презентације у електронској форми на адресу е-поште posteri@anurs.org (са наведеним бројем из прогррама конференције) или у штампаном облику на адресу Академије наука и умјетности Републике Српске, Бана Лазаревића 1, 78000 Бања Лука најкасније до 8. септембра 2021. године.

Молимо све ауторе, који то до сада нису учинили, да пошаљу своје комплетне радове на адресу е-поште: radovi@anurs.org