Садржај


Регистрација - пријава рада

Рок за достављање пријава радова за Дванаесту међународну научну конференцију „Савремени материјали 2019“ је истекао. 

Рок за достављање комплетних радова је 15. август 2019. године на е-адресу: radovi@anurs.org.

Аутори рада који до тог рока не доставе комплетан рад, неће бити укључени у програм рада конференције. Програм рада биће одштампан прије почетка рада скупа и подијељен учесницима приликом регистрације.  Прихваћени радови након рецензирања биће објављени у часопису „Contemporary materials“ или у зборнику радова.

Котизација за учешће на конференцији је 100КМ по раду. Трошкове пореза, банкарске провизије и трошкове при иностраном плаћању котизације сносе учесници конференције.
За инструкције за плаћање и уплату котизације обратити се агенцији UNIS TOURS, Краља Алфонса XIII 7, 78000 Бања Лука (Телефон: +387 51 340 966, Факс: +387 51 340 968 e-пошта: drasko.sukalo@unistours.com, Веб: www.unistours.com).
За уплате унутар државе број рачуна је сљедећи: Нова банка ад, 555-007-00211062-93. За уплате из иностранства преузмите инструкције за плаћање.

При уплати котизације обавезно назначити ID број рада
Крајњи рок за уплату котизације је 19. август 2019.

Програм рада са списком учесника међународног научног скупа Савремени Материјали 2019 ће бити доступан најкасније до 20. августа 2019. године.