Садржај


Обавјештење о одржавању четрнаесте међународне научне конференције „Савремени материјали 2021“

18.01.2021.

Четрнаеста међународна научна конференција „Савремени материјали“ одржаће се, у организацији Академије наука и умјетности Републике Српске, 9. и 10. септембра 2021. године у Бањој Луци. Рад Конференције одвијаће се у оквиру пленарних предавања и постер сесија. Оквирне теме за достављање апстраката су: наука о материји, кондензована материјала и физика чврстог стања, биоматеријали и наномедицина, вода. Апстракте је потребно доставити до 1. јула 2021. године. Обавјештење о прихватању радова за излагање на конференцији биће упућено ауторима до 15. јула...... опширније