Садржај


РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ПРОДУЖЕН ДО 15. јула 2017.

12.06.2017. -

Рок за достављање пријава радова продужен је до 15. јула 2017. године.

Обавјештење о прихватању радова за излагање на конференцији биће упућено ауторима до 20. јула 2017. године.

Рок за достављање комплетних радова је 1. август 2017. године.

У Програм рада биће уврштени само радови који су послани у предвиђеном року.

Сва обавјештења  можете преузети на сајту конференције www.savremenimaterijali.info путем кога се може извршити и регистрација учешћа и пријава апстраката.

Котизација за учешће на конференцији је 100КМ по раду, а учесници сами сносе трошкове смјештаја.

Радови саопштени са скупу биће штампани у часопису “Contemporary Materials” или у зборнику радова.