Садржај


Учесници


На овогодишњој конференцији учествовало је око 120 домаћих и страних научника и стручњака, који су своје реферате саопштили у оквиру оралне и постер сесије.