Садржај


Програм рада

ПРОГРАМ РАДА
МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНОГ СКУПА
САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2010

Бања Лука, 2. и 3. јули 2010. године

ОРГАНИЗАТОР НАУЧНОГ СКУПА
Академија наука и умјетности Републике Српске


ПОКРОВИТЕЉИ НАУЧНОГ СКУПА
Министарство науке и технологије
Фонд за заштиту животне средине РС


Научни скуп одржаће се у Великој сали Банског двора у Бањој Луци.


Петак, 2. јул 2010. године

Долазак и смјештај учесника научног скупа који живе изван Бањалуке  у хотелу „Босна“.
Регистрација учесника (хотел „Босна“ и Културни центар Бански двор)
Свечано отварање скупа у 17 часова, Велика сала Банског двора
Заједничка вечера у 20 часова у ресторану хотела „Босна“


Субота, 3. јул 2010. године
8,30     Регистрација учесника научног скупа (Велика сала Банског двора)


Петак, 2. јул 2010. године

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ СКУПА
(17,00–17,30)
 
Скуп ће отворити и поздравити учеснике академик Рајко Кузмановић, предсједник АНУРС-а

Поздравни говор министра науке и технологије, др Бакира Ајановића

Поздравни говори гостијуРАДНИ ДИО СКУПА
(17,30–19,00)

Пленарна предавања
(17,30–19,00)


17,30–18,00    З. Петровић
            Полимери из биолошких уља
 
18,00–18,30    Л. Лазов, Н. Ангелов
            50 година од открића ласера

18,30–19,00    М. Којић, Б. Стојановић, В. Ранковић, Ј. Бaтлер, А. Тсуда
            Карактеристике биолошких мембрана микроструктуре плућа
           

20,00    Вечера у ресторану хотелa „Босна“ Субота, 3. јул 2010.

Пленарна предавања
9,00–13,00
   
9,00–9,30    М. А. Монтеалегре, Г. Kастро, П. Реj, Ј. Л. Аријас, П. Васкез, М. Гонзалеs   
            Површински третмани ласерском технологијом

9,30–10,00    М. Дамњановић, И. Милошевић
            О намотаним угљениковим нанотубама

10,00–10,30    Д. Раковић, М. Дугић, Ј. Јекнић-Дугић, М. Плавшић, Г. Кековић, Д. Давидовић, И. Ћосић, Л. А. Грибов, С. Јаћимовски, Б. Тошић, Ј. Шетрајчић
            О неким квантним прилазима биомолекуларном препознавању

10,30–10,45    Кафе пауза

10,45–11,15    Л. Матија
            Нанотехнолошка рјешења водено-протонског преноса у микротубулама и карбонским наноцијевима

11,15–11,45    М. Логар, Б. Јанчар, А. Речник, С. Штурм, Д. Суворов
            In-situ синтеза неорганских наноструктура потпомогнута полиелектролитским вишеслојним шаблоном

11,45–12,15    Б. Томчик
            Карактеризација ултратанких нанометарских угљенику сличних филмова

12,15–12,45    Т. M. Павловић, Д. Д. Милосављевић
            Примена соларних ћелија у савременој архитектури

13,00–15,00    Ручак у ресторану хотела „Босна“Постер презентације
(15,00–19,00)

   
1.    З. П. Поповић, И. Милошевић, М. Дамњановић
        Повољан утицај напрезања на трансформацију хексагоналних у пентахептидне карбонске нанотубе

2.    Ј.П. Шетрајчић, Д. Љ. Мирјанић, С. М. Вученовић, С. Пелемиш, Б. Шкипина
        Пермитивност код молекулских нанодимензионих филм структура

3.    Ј. П. Шетрајчић, И. Ј. Шетрајчић, С. Армаковић, А. Ј. Шетрајчић-Томић, Б. Маркоски
        Оптичке особености ултратанких кристалних узорака

4.    М. Папић-Обрадовић, Д. Којић, Л. Матија, Ђ. Коруга
        Папаниколау тест анализа уз помоћ дигиталног снимка на основу опто-магнетског отиска узорака: прелиминарна студија

5.    Н. Филиповић, Д. Петровић, В. Исаиловић, А. Јовановић, М. Којић
        Моделирање самовезујућег новог процеса нанопокривања површина материјалом са контејнерима испуњеним везивним садржајем

6.    З. Ћургуз, Д Мирјанић, С. Пелемиш
        Наноструктурни материјали за обновљиве изворе енергије   

7.    М. Врућинић, Г. Воленбрек, Л. Кујперс
        Нанофабрикација тродимензионалних нанофотоничних структура коришћењем директног ласерског писања

8.    С. К. Јаћимовски, Д. И. Раковић, Ј. П. Шетрајчић, С. Армаковић, В. Д. Сајферт
        Фононска топлотна проводност неких слојевитих структура

9.    Д. Маливук, С. Њежић, С. Лекић, З. Рајилић
        Температура прелаза регуларност – хаос и Гизбирг–Бишело једначина

10.    Н. В. Делић, С. Армаковић, С. Цветковић, И. Ј. Шетрајчић, В. Холодков
        Наноматеријали као носиоци информационих технологија

11.    А. Р. Танчић, М. Кутин, М. Давидовић,
        Структурне и спектралне особине ендохедрал фулерена

12.    В. Јокановић, Б. Чоловић
        Наноструктурно дизајнирање материјала помоћу различитих поступака хемијске синтезе

13.    В. Јокановић
        Наномедицина и инжењерство коштаних ткива: перспективе и изазови    

14.    Б. Пејовић, Д. Вујадиновић, М. Глигорић, М.Томић
        Технологија спајања нових материјала 

15.    В. Мићић, М. Јотановић, Ж. Лепојевић, Г. Тадић, Б. Пејовић
        Моделовање екстракционог система листа жалфије суперкритичним CO2

16.    М. Г. Павловић, Љ. Ј. Павловић, М. М. Павловић, М. В. Томић
        Морфологија честица Fe праха добијених електрохемијским таложењем из различитих електролита

17.    Б. Пејовић, Д. Новаковић, В. Мићић, М. Томић, М. Јотановић, В. Лазић
        Истраживање карактеристика штампе полимерних амбалажних материјала

18.    Б. Пејовић, Д. Новаковић, В. Лазић, В. Мићић, М. Јотановић, М. Томић, Г. Тадић
        Савремени материјали у изради амбалаже

19.    М. В. Томић, М. М. Бучко, М. Г. Павловић, Ј. Б. Бајат
        Корозиона стабилност превлака ZnMn легура добијених електрохемијским путем

20.    М. Г. Павловић, Р. Фухс-Годек, М. В. Томић, М. Јотановић
        Инхибитори  корозије за заштиту бакра и његових легура

21.    Р. Мацура, Д. Лазић, П. Дугић, Б. Шкундрић, Ј. Пенавин-Шкундрић
        Адсорпција водених раствора Acid Red 57 на синтетички зеолит типа 4A

22.    С. Зељковић, Ј. Пенавин-Шкундрић, Т. Ивас, С. Воше
        Синтеза Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.203 – δ из различитих прекурсора микровалним загријавањем

23.    Р. Петровић, Н. Чегар, Ј. Пенавин-Шкундрић, Д. Лазић, Б. Шкундрић
        Адсорпција етанола из гасне фазе на мордениту (m)

24.    З. Леви, Ј. П. Шкундрић, Д. Лазић, Н. Чегар, Б. Шкундрић
        Механизам адсорпције фенола на алумосиликатним материјалима у функцији ph средине

25.    С. Зељковић, Д. Јелић, З. Леви, Ј. Пенавин-Шкундрић, Д. Бранковић, С. Вујић
        Сорпција јона кобалта и бакра из водених раствора на Ba0.5Sr0.2Co08Fe0.203-δ

26.    С. Сладојевић, Б. Шкундрић, Д. Бодрожа, Ј. Пенавин-Шкундрић, Д. Лазић, С. Вујасиновић
        Хемија на површини БЕТА зеолита

27.    М. Дугић, П. Дугић, З. Петровић
        Синтетички естри у формулацијама мазива

28.    Б. Шкундрић, Ј. Шкундрић, Р. Мацура
        Утицај диелектричне константе растварача на термодинамичке функције у растворима електролита

29.    П. Дугић, З. Петровић, В. Алексић, Т. Ботић
        Производња и примјена парафина

30.    И. Стојковић, Н. Цвјетићанин, С. Ментус
        Електрохемијске карактеристике Li1.2V308  у засићеном воденом раствору LiN03

31.    И. Дервишевић, М. Ристић, Д. Минић, Н. Талијан, М. Коларевић
        Карактеризација легура тројног Ga-Sb-Zn система

32.    Д. Минић, Ј. Ђокић, Д. Манасијевић, Д. Живковић, И. Дервишевић, А. Жорић
        Експериментална испитивања и термодинамички прорачун фазног дијаграма In-Sb-Zn тројног система

33.    Р. Смиљанић, Д. Лазић, Д. Смиљанић, Ж. Живковић, М. Смиљанић
        Оптимизација филтрирања и прања производног алуминијум-хидроксида

34.    Д. Смиљанић, Д. Лазић, С. Матић, Р. Смиљанић, Н. Николић
        Оптимизација поступка уклањања цинка из процесних натријум алуминатних раствора

35.    В. Јевтовић, Д. Видовић, Д. Цветковић
        Синтеза, рендгенска карактеризација и антимикробска активност комплекса жељеза (I) и кобалта (III) са Шифовом базом добијеном из пиридоксала и семикарбазида, S-метил-изотиосемикарбазида

36.    М. Хрибшек, С. Ристић, Б. Радојковић
        Савремени материјали за ПАТ хемијске сензоре

37.    Д. Јелић, С. Ментус, Ј. Пенавин-Шкундрић, Д. Бодрожа, В. Антуновић
        Термогравиметријско испитивање редукције сребро-оксида у неизмотермалним условима

38.    З. Јањуш, А. Петровић, А. Јововић, Р. Прокић-Цветковић, П. Илић
        Промјена чврстоће полипропилена пуњеног стакленим прахом

39.    П. Хаџић, М. Попсавин, С. Борозан
        Ка новим површински активним једињењима базираним на природним материјалима – Нови приступ за нове структуре

40.    В. М. Зорић, Ј. П. Шетрајчић
        Улога савремених материјала у детекцији микротрагова на месту извршења кривичних дела

41.    И. Ј. Шетрајчић, Д. Ћулибрк, Н. Делић, Б. Маркоски
        Унапређени приступ детекције екстремних вредности на бази сатурационог филтра

42.    Т. M. Павловић, З.Павловић, Л. Пантић, Љ. Костић
        Одређивање оптималних углова нагиба и оријентације фотонапонских плоча у Нишу, Србија

43.    М. Г. Павловић, М. М. Павловић
        Фундаментална питања настајања сјајних површина метала добијених електрохемијским путем

44.    Т. М. Павловић, Д. Д. Милосављевић
        Развој соларних електрана у свету

45.    М. Давидовић, А. Јанићијевић
        Горивна ћелија на бази динамичких својстава H202  једињења

46.    И. Влајић-Наумовска, И. Ненчић, Б. Чупић
        Материјали за израду компоненти ветрогенератора

47.    Н. Воћкић, Б. Предојевић
        Предности коришћења монохроматских фотонапонских ћелија у односу на обичне соларне ћелије

48.    А. Танчић, М. Кутин, М. Давидовић
        Распад ваканција у процесима фотојонизације ендохедрал атома

49.    Е. Јакуповић
        Савремени материјали и обновљиви извори енергије

50.    М. Златановић, И. Поповић
        Статичке карактеристике гасног пражњења у импулсном режиму

51.    В. Петровић, С. Обрадовић, А. Жорић, Х. Милошевић
        Утицај механичке активације на структуру и својства синтерованог MgTiO3

52.    А. Ч. Жорић, С. Обрадовић, Д. М. Минић
        PC базирана прецизна дигитална опрема за квалитативну ДТА материјала

53.    М. Срећковић, С. Пантелић, Н. Борна, А. Јанићијевић, А. Бугариновић, С. Бојанић, Р. Алексић, М. Ковачевић
        Савремени материјали и ласерске и друге елионске технике

54.    Д. Дјелопавлић, Д. Пантић, Б. Ђорђевић
        Симулација електричних карактеристика хетерослојних соларних ћелија

55.    В. Ђукић, Б. Ђукић
        Рециклажа електротехничког и електронског отпада

56.    Л. Лазов, Н. Ангелов
        Физички модел за ласерско маркирање метала и легура

57.    Л. Лазов, А. Атанасов, Н. Ангелов
        Утицај квалитета површине на контраст у ласерском маркирању

58.    Д. Јевремовић, Р. Вилијамс, Т. Пушкар, Д. Егбир, Б. Трифковић
        Селективно топљење ласером у изради металних денталних конструкција

59.    С. Панајотова
        Регенерација сировина agave sisalana – алтернативе за примјену

60.    И. Дервишевић, М. Ристић, Д. Минић, Н. Талијан
        Експериментална испитивања и термодинамички прорачун Au-Cu-Sb фазног дијаграма

61.    Х. Авдушиновић
        Утицај дебљине стијенке и времена изотермалног побољшања на тврдоћу узорака од аустеперованог додуларног лива

62.    Б. Муминовић, О. Бегановић, С. Мемчић
        Примјена нове конструкције и материјала за израду пристроја за провођење краткотрајних и дуготрајних испитивања затезањем суперлегура на повишеним температурама

63.    М. Оруч, М. Римац, О. Бегановић, А. Клободановић
        Истраживање и развој нових материјала

64.    Б. Факић, Е. Кратина, А. Бурић, М. Римац
        Веза између микроструктуре и особина заварених спојева код испитивања тврдоће по стандарду EN 1043-1

65.    М. Шљивић, М. Станојевић, Н. Грујовић, Р. Радоњић
        Оптимизација рапидне прототипске технологије за напредне медицинске примјене

66.    Д. Јешић
        Примијењене методе мјерења при избору механичких и триболошких карактеристика материјала

67.    П. Дакић
        Технологија обраде савремених материјала

68.    П. Дакић
        Неки нови материјали у електрици и електроници

69.    Б. Катавић, С. Ристић, З. Николић, М. Вилотијевић, М. Пухарић
        Бакар и алуминијум у културној баштини: анализа прага оштећења у интеракцији са рубинским ласером

70.    М. Кутин, С. Ристић, М. Пухарић, М. Вилотијевић, М. Крмар
        Термографско испитивање затезних особина композита епокси стакла
   
71.    З. Божичковић, М. Шљивић, Р. Божичковић, А. Благојевић
        Материјали за израду полигоналних цијеви

72.    Д. Ћулибрк, И. Ј. Шетрајчић, Ј. Шетрајчић     
        Предикција кристалне структуре применом техника истраживања података и машинског учења

73.    Љ. Јањушевић, М. Кутин, М. Проколаб
        Примјена челика у алатима за резање

74.    Ј. Савановић, Р. Зрилић
        Производња техничких минерала за металургију и грађевинарство

75.    М. Тодић, О. Милетић
        Механичке особине граничног слоја двослојног композита

76.    Д. Којић, Љ. Петров, Ђ. Грга, Б. Џелeтовић, Д. Шарац, Ђ. Коруга
        Карактеризација денталних ткива на бази интеракције светлост–материја

77.    М. Недић, Д. Ђукановић
        Клиничко поређење биоарсоптивних баријера код нересорптивних баријера у вођеној регенерацији ткива код лијечења хуманих интракоштаних дефеката

78.    Ж. Којић, Н. Тртић, Д. Ђукановић, О. Долић, Н. Гајић
        Утицај LACALUT зубне пасте на инфламацију гингиве

79.    М. Умићевић-Давидовић, А. Арбутина, М. Араповић-Савић, В. Мирјанић
        Особине и употреба акрилата у ортодонцији

80.    С. Марин, И. Ђукић, С. Селаковић, Д. Селаковић
        Примјена препарата на бази бета-трикалцијум фосфата у оралној хирургији

81.    Ј. Војиновић, С. Сукара, О. Долић, Ђ. Мирјанић, М. Обрадовић
        Реминерализација почетних кариозних лезија помоћу глас- јономер цемента

82.    М. Обрадовић, Ј. Војиновић, О. Долић, С. Сукара
        Примјена савремених средстава и материјала у превенцији и терапији каријеса раног дјетињства

83.    О. Долић, Ј. Војиновић, М. Обрадовић, С. Сукара, Ж. Којић, Н. Тртић
        Примјена композита, компомера и глас-јономер цемената у превенцији каријеса оклузалних површина зуба

84.    Р. Јосиповић, О. Перић, Н. Гајић, В. Мирјанић
        Адхезивни системи у стоматологији

85.    Б. Трифковић, И. Будак, Д. Јевремовић, Т. Пушкар, А. Тодоровић
        Утицај начина уклањања вишка цементних материјала на бази смола на степен храпавости њихове површине

86.    Ј. Војиновић, О. Долић, Ђ. Мирјанић, С. Сукара, М. Обрадовић
        Стопа успјешности ендодонтског третмана младих трајних зуба са калцијум-хидроксид пастом

87.    Т. Пушкар, С. Јевремовић, Л. Блажић, Д. Васиљевић, Д. Пантелић, Б. Мурић, Б. Трифковић
        Холографска интерферометрија као метод за мјерење деформација насталих као посљедица полимеризационе контракције денталних композита

88.    И. Ђукић, С. Марин, С. Селаковић, Д. Селаковић
        Примјена балон катетера за подизање пода максиларног синуса

89.    Н. В. Радосављевић-Стевановић
        Савремени материјали као дизајнери опојних дрога

90.    В. Мирјанић, С. Чупић, А. Арбутина, М. Араповић-Савић, М. Умићевић-Давидовић, В. Веселиновић
        Con Tec LC фотополимеризујући адхезив у ортодонцији

91.    С. Гњато
        Истраживање тврдоће сталних зуба 

92.    Р. Врховац-Петровић
        Материјали за инкапсулацију лијекова

93.    В. Веселиновић, Д. Марковић, В. Мирјанић, В. Кецман, Ј. Глушац
        Употреба Y-TZP (итријумом стабилизованог цирконијум-диоксида) у стоматолошкој протетици

94.    Н. Танасковић
        Савремени приступ у третману великих коштаних дефеката

95.    З. Вукић, Љ.Д. Џамбас, М. Араповић-Савић
        Самовезујући акрилат – подлагање тоталне имедијатне зубне протезе

96.    М. Араповић-Савић, М. Умићевић-Давидовић, А. Арбутина, В. Мирјанић, З. Вукић
        Својства материјала за израду ортодонтских бравица

97.    Д. Марковић, Б. Петронијевић, Л. Блажић, И. Шарчев, Т. Атанацковић
        Јачина везе три рестауративна материјала на централним максиларним инцизивима

98.    О. Перић, В. Мирјанић, Р. Јосиповић
        Савремени композитни материјали

99.    Ј. Божић
        Савременост традиционалних материјала: грађење са бамбусом

100.    Ј. Божић
        Еколошки отисак грађевинског материјала поливинил-хлорида (PVC)     

101.    Б. Малиновић, Ј. Мандић, М. Максимовић, С. Бунић, Н. Дамјановић
        Процесна симулација и анализа профитабилности постројења за производњу биодизела

102.    В. Ђукић
        Биотехнологија у заштити животне средине

103.    М. Станковић, Ј. Станковић
        Енергетски одржив дизајн у савременој пракси Бање Луке

104.    М. Станковић, Ј. Станковић
        Живот у времену и простору – спознаја визије савременом материјализацијом

105.    М. Станковић, С. Станковић
        Идентитет у простору – материјал и облик

18,30    Дискусија

19,00    ЗАТВАРАЊЕ НАУЧНОГ СКУПА

20,00    Вечера у ресторану „Студенац“ Бања Лука

Недјеља, 4. јул 2010. године

Одлазак учесника научног скупа