Садржај


Програм рада

 АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЈЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


ПРОГРАМ РАДА
МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНОГ СКУПА
САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2019

Бања Лука, 1-2. септембар 2019. године

Програм рада са списком учесника међународног научног скупа Савремени Материјали 2019 је доступан путем линка:

ПРОГРАМ РАДА