Садржај


О Конференцији

 Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske organizuje, već tradicionalno, dvanaesti put MEĐUNARODNU NAUČNU KONFERENCIJU „SAVREMENI MATERIJALI

Skupovi koji su održani prethodnih  godina izazvali su veliko interesovanje naučnostručne javnosti, i tako nas potakli i obavezali da naredni skupovi budu još bolje organizovani.
Cilj konferencije je sveobuhvatno i multidisciplinarno sagledavanje aktuelnosti u oblasti savremenih materijala i njihova primjena u nauci, tehnologiji i industriji.
Ove godine, u okviru plenarne i poster sesije, učešće će uzeti  eminentni naučnici i stručnjaci iz zemlje i inostranstva.

XII međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali“ će se održati 1. i 2. septembra 2019.

Rad na konferenciji odvijaće se u okviru tri simpozijuma, sa uvodnim predavanjima i poster prezentacijama.

SIMPOZIJUM A: Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja
-      klasični, kvantni i nanopristupi čvrstom stanju materije
-      metali i legure
-      keramika, kompozitni materijali i polimeri
-      optički materijali
-      magnetni materijali
-      neorganski nanomaterijali
-      metode i instrumenti za karakterizaciju fluida
-      koloidni materijali
-      eko-materijali i eko-tehnologija
 
SIMPOZIJUM B: Biomaterijali i nanomedicina
-      biopolimeri
-      sintetički polimeri
-      metalni biomaterijali
-      keramički i staklasti biomaterijali
-      kompozitni biomaterijali
-      nanomaterijali i nanotehnologija u stomatologiji i farmaciji
-      bionanočestice, kvantne tačke u dijagnostici i terapiji
-      bionanosenzori i nanomedicina

SIMPOZIJUM C: Voda
-      struktura vode
-      biološke vode i tečni kristali
-      akvaporini, ekstracelularne i intracelularne vode
-      metabolizam vode i uzročnici bolesti
-      isključivanje zone u vodi
-      spektroskopija vodom i akvafotomici
-      voda nanoslojeva i nanotečnosti
-      nanomedicina na vodenoj bazi

Sažetak rada i ključne riječi sa naznakom simpozijuma dostaviti najkasnije do 1. avgust2019.
Obavještenje o preliminarnom prihvatanju rada biće dostavljeno autoru/autorima do 3. avgusta 2019

Krajnji rok za dostavu kompletnog rada je 15. avgust 2019.

Autori rada koji do tog roka ne dostave kompletan rad, neće biti uključeni u program rada konferencije.
Program rada biće odštampan prije početka rada skupa i podijeljen učesnicima prilikom registracije.
Prihvaćeni radovi nakon recenziranja biće objavljeni u časopisu „Contemporary materials“ ili u zborniku radova.
Kotizacija za učešće na konferenciji je 100KM po radu. Troškove poreza, bankarske provizije i troškove pri inostranom plaćanju kotizacije snose učesnici konferencije.
Za instrukcije za plaćanje i uplatu kotizacije obratiti se agenciji UNIS TOURS, Kralja Alfonsa XIII 7, 78000 Banja Luka (Telefon: +387 51 340 966, Faks: +387 51 340 968 e-pošta: drasko.sukalo@unistours.com, Web: www.unistours.com).
Za uplate unutar države broj računa je sljedeći: Nova banka ad, 555-007-00211062-93. Za uplate iz inostranstva preuzmite instrukcije za plaćanje.

Pri uplati kotizacije obavezno naznačiti ID broj rada.
Krajnji rok za uplatu kotizacije je 19. avgust 2019.

 Ova internet stranica pokrenuta je sa ciljem da učesnicima i svim zainteresovanim licima omogući da jednostavnije i brže dođu do potrebnih informacija o skupu.