Садржај


Програм рада скупа

АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЈЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРОГРАМ РАДА
МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНОГ СКУПА
САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2015

Бања Лука, 6-7. Септембар 2015. године

Програм рада са списком учесника међународног научног скупа Савремени Материјали 2015 можете преузети овдје.

ПРОГРАМ РАДА СКУПА

 

ПЛЕНАРНА ПРЕДАВАЊА

Y. Tripanagnostopoulos, E. Karantagli, M. Sigalas
Побољшање перформанси PV-a за велики упадни угао сунчевих зрака

J. M. Dubois
Push-pull легуре и оставштина Дана Шехтмана

M. Schnabelrauch
Биоразградиви, биоактивни системи облагања за имплатантате од тврдих ткива

D. Dudić, A. S. Luyt
Једнослојне полимерне фото ћелије. Mогућности.

S. Pejovnik
Словеначки иновацијски центар -  новина на тржишту

S. Kobe
Тешка ријетка земљишта на граници зрна за постизање максималне коерцитивности код индустријских магнетних материјала

V. V. Mitić, H. Jirgin Feht, Lj. Kocić
Нове границе фракталне природе у науци о материјалима

N. Tanasković
Примена фибрина обогаћеног тромбоцитима у максилофацијалној хирургији