Садржај


Програм рада скупа

АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЈЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


ПРОГРАМ РАДА
МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНОГ СКУПА
САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2014

Бања Лука, 22. Децембар 2014. године

Програм рада са списком учесника међународног научног скупа Савремени Материјали 2014 можете преузети овдје.

ПРОГРАМ РАДА СКУПА