Садржај


О конференцији

Одјељење природно-математичких наука Академије наука и умјетности Републике Српске организује, већ традиционално, шести пут МЕЂУНАРОДНУ НАУЧНУ КОНФЕРЕНЦИЈУ „САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ
Скупови који су одржани претходних  година изазвали су велико интересовање научностручне јавности, и тако нас потакли и обавезали да наредни скупови буду још боље организовани.
Циљ конференције је свеобухватно и мултидисциплинарно сагледавање актуелности у области савремених материјала и њихова примјена у науци, технологији и индустрији.
Ове године, у оквиру пленарне и постер сесије, учешће ће узети  еминентни научници и стручњаци из земље и иностранства.
VI међународна научна конференција „Савремени материјали“ одржаће се од 4. до 6. јула 2013. Од ове године рад на конференцији одвијаће се у оквиру три симпозијума, са уводним предавањима и постер презентацијама.

СИМПОЗИЈУМ А: Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања
-      класични, квантни и наноприступи чврстом стању материје
-      метали и легуре
-      керамика, композитни материјали и полимери
-      оптички материјали
-      магнетни материјали
-      неоргански наноматеријали
-      методе и инструменти за карактеризацију флуида
-      колоидни материјали
-      еко-материјали и еко-технологија
 
СИМПОЗИЈУМ Б: Биоматеријали и наномедицина
-      биополимери
-      синтетички полимери
-      метални биоматеријали
-      керамички и стакласти биоматеријали
-      композитни биоматеријали
-      наноматеријали и нанотехнологија у стоматологији и фармацији
-      бионаночестице, квантне тачке у дијагностици и терапији
-      бионаносензори и наномедицина

СИМПОЗИЈУМ Ц: Вода
-      структура воде
-      биолошке воде и течни кристали
-      аквапорини, екстрацелуларне и интрацелуларне воде
-      метаболизам воде и узрочници болести
-      искључивање зоне у води
-      спектроскопија водом и аквафотомици
-      вода нанослојева и нанотечности
-      наномедицина на воденој бази

Сажетак рада и кључне ријечи са назнаком симпозијума доставити најкасније до 1. јуна2013.
Обавјештење о прелиминарном прихватању рада биће достављено аутору/ауторима до 15. јуна 2013.
Крајњи рок за доставу комплетног рада је 1. јула 2013.
Аутори рада који до тог рока не доставе комплетан рад, неће бити укључени у програм рада конференције.
Књига апстраката биће одштампана прије почетка рада скупа и подијељена учесницима приликом регистрације уз програм рада.
Прихваћени радови након рецензирања биће објављени у часопису „Contemporary materials“ или у зборнику радова.
Ова интернет страница покренута је са циљем да учесницима и свим заинтересованим лицима омогући да једноставније и брже дођу до потребних информација о скупу.