Садржај


Радови

 

Упутство за достављање радова

Упутство за припрему сажетка

Упутство за израду постера

 

ЛИСТА  ПРИЈАВЉЕНИХ РАДОВА:

ПЛЕНАРНА ПРЕДАВАЊА

1.    Гералд Полак
    Тајна енергетских стања воде: E=H2O

2.    Маj-Ван Xо
    Вода као течни кристал

3.    К. Уто, Х. Секи, Т. Мурасе, С. Такагисхи, Ј. Косуги
    Развој преносивог детектора људске коже на бази активног  IC осветљења

4.    П. Лоуда, М. Фјиалковски, З. Рожек, Т. Бакалова
    Потенцијална примјена нетканих полимерних простирки

5.    С. Штурм, К. Жужек Рожман, Б. Марколи, А. Ц. Цефалас, С. Кобе
    Синтеза и карактеризација мултифункционалних шупљих наноматеријала за испоруку лека и терапија

6.    З. С. Петровић, М. Јонеску, М. Дип Сандху
    Полимери из обновљиве сировине кукуруза: епоксидне смоле на бази изосорбида

7.    П. Мек Гинес, З. Самарџија, М. Содержник, С.  Кобе
    Микроструктуралне и композиционе карактеристике тербијум примјесе Nd-Fe-B синтерованих магнета

8.    Рето Страсер
    Наступајуће еластичне фотонапонске жице и влакна

9.    М. Златановић
    Утицај момента трења и аеродинамичког момента на дуготрајан рад анемометра са шољицама

10.    Т. Павловић, Д. Милосављевић, И. Радоњић, Л. Пантић, Д. Пиршл
    Процена о могућности изградње интегрисаног ФВ система 1 кW електричне енергије у Бањој Луци

11.    Ђ. Коруга
    Вода: примордијални природни информациони супстрат

12.    В. Тодоровић, Н. Вуковић, Д. Ђукановић, М. Ковачевић Филиповић, Ј. Дебељак Мартачић, Ј. Цабунац, Ж. Цабунац
    Могућност диференцијације матичних ћелија зубне пулпе у више праваца у условима in vitro

13.    М. Ивановић, Ј. Војиновић, Ј. Мандић, О. Јовичић
    Матичне ћелије пулпе млечних зуба као биоматеријал
 
14.    Ј. Војиновић, О. Долић, С. Сукара, С. Чупић
    Лечење моларно-инцизивне хипоминерализације са CPP-ACP реминерализационом пастом


15.    М. Јокановић
    Наноматеријали и потенцијални здравствени ризици


УСМЕНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

1.    Г. Н. Мишевић
    Зашто и како једноставна анализа ћелија? Нове примјене у нанотехнологији

2.    С. Ристић. М. Кулић, Н. Ивковић, Ђ. Божовић
    Аквапорини

3.    Љ. Коругић Карасз, П. Тејлор, П. Лахти, Ф. Карасз
    Термоелектричне особине кополимера PPV и њихових композита

4.     Б. Милановић, М. Поповић, В. Радивојевић, А. Миловановић, С. Мутавџин, М. Симић
    Екстремно велико разблажење  лекова у води и лечење болести

5.    Д. Дебељковић, И. Бузуровић, Л. Матија, Ђ. Коруга
    Нељапуновска стабилност сингуларних система и сингуларних система са кашњењем: класичан и модеран прилаз са применама у аутоматској испоруци лекова

6.    Б. Бојовић
    Утицаји величине и површине снимака контактних сочива на поређење површина базиране на фракталној димензији

7.    Ј. Мунћан, Ђ. Коруга
    Компаративна истраживања воде методама нир и опто – магнетне спектроскопијеПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ:

СИМПОЗИЈУМ А
Наука материје, кондензоване материје и физика чврстог стања


1.    С. Зељковић, Ј. Пенавин Шкундрић, М. Котур, М. Гверо,  А. Крстић,  Д. Вранковић
    Синтеза Al2O3 нано праха и његова примјена у уклањању бакра из водених раствора

2.    С. Зељковић, Ј. Пенавин Шкундрић, С. Сладојевић,  Д. Вранковић, Г. Круменахер, Ј. Ристановић
    Испитивање адсорпције амонијака на LaO,85SrO,15MnO3-δ и LaO,6SrO,4FeO,8CoO,2O3-δ

3.    Љ. Балановић, Д. Живковић, Д. Манасијевић, Н. Штрбац, Н. Талијан, В. Ћосовић
    Упоредно испитивање термодинамичких особина неких бинарних легура на бази галијума и калаја

4.    Ј. Шетрајчић, Д. Мирјанић, В. Зорић, С. Јаћимовски, Б. Маркоски
    Ефикаснија соларна фотонапонска конверзија употребом ултратанких премаза

5.    С. Пелемиш, Д. Родић, А. Шетрајчић Томић, Ј. Шетрајчић, Д. Мирјанић
    Оптичке карактеристике симетричног ултратанког молекулског нанофилма

6.    Б. Шкипина, С. Вученовић, Љ. Џамбас, Ј. Шетрајчић
    Оптичке карактеристике асиметричног ултратанког молекулског нанофилма

7.    С. Њежић, Д. Маливук, С. Лекић, С. Секулић, Е. Шкргић, З. Рајилић
    Приказивање наноструктуре рачунањем Љапуновљевог експонента

8.    М. Павловић, Р. Фухс Годеk, М. Томић
    Примена витамина C као инхибитора корозије за заштиту челика и бакра

9.    М. Перушић, Р. Челановић, З. Обреновић, Б. Пејовић, Р. Филиповић
    Примјена XRD анализе у карактеризацији прашкастих материјала

10.    П. Калуђерчић, С. Обрадовић, В. Петровић
    Штампање у три димензије

11.    М. Гојић, С. Кожух, И. Иванић, И. Анжел, Б. Косец
    Својства Cu-Al-Ni слитина с присјетљивости облика

12.    В. Дамјановић, В. Мићић, Ж. Лепојевић, М. Јотановић
    Антиоксидативно деловање етанолног екстракта невена (calendula officinalis l.)

13.    В. Мићић, Б. Пејовић, Д. Мањенчић, В. Алексић
    Испитивање могућности примене математичког модела наика за одређивање приноса укупног екстракта изопа при суперкритичној екстракцији

14.    Б. Пејовић, Љ. Васиљевић, В. Мићић, М. Јотановић, М. Перушић
    Један предлог за успостављање корелације између правог и средњег специфичног топлотног капацитета аналитичком и графичком методом

15.    З. Петровић, П. Дугић, Р. Петровић, В. Алексић, М. Петковић, Т. Ботић
    Карактеристике хемијски активираног домаћег боксита

16.    Д. Лазић, Д. Кешељ, Ј. Пенавин Шкундрић, Љ. Васиљевић, Ј. Микић
    Могућност синтезе високоалуминатних цемената из различитих сировина

17.    Д. Јелић, С. Ментус, Ј. Пенавин Шкундрић, С. Зељковић
    Синтеза композитних прахова редукцијом оксидних смјеса добијених сагорјевањем цитратног гела

18.    В. Алексић, З. Петровић, В. Мићић, П. Дугић
    Полимерне мембране и њихова примена

19.    С. Папуга, И. Мусић, П. Гверо, Љ. Вукић
    Прелиминарна истраживања процеса пиролизе отпадне биомасе и пластике

20.    А. Дошић, И. Савић, М. Глигорић
    Процјена ефикасности у процесима стабилизације/солидификације токсичних метала

21.    В. Мићић, С. Jусуп, В. Дамјановић, В. Алексић, З. Петровић
    Суперкритична екстракције јатропе (jatropha curcas l.)

22.    Љ. Васиљевић, Д. Лазић, Д. Кешељ, Б. Шкундрић, С. Сладојевић
    Утицај органских материја на морфолошке особине зеолита типа NaA

23.    В. Алексић, З. Петровић, В. Мићић
    Утицај подесивих параметара линије за екструдирање на производност полиетиленског филма у облику црева

24.    М. Дугић, П. Дугић, Г. Дугић, Б. Којић
    Хидрокрекована базна уља у формулацијама средстава за обраду метала

25.    В. Асановић, К. Делијић
    Утицај старења на температуру мартензитне трансформације и степен опорављања облика легуре Cu-25.7 Zn-3.1Al

26.    Б. Лончар, С. Станковић
    Утицај материјала електрода и начина обраде површина електрода на импулсну карактеристику гасних одводника у пољу радиоактивног зрачења

27.    М. Васиљевић, Т. Митровић, В. Петровић, С. Обрадовић, Ђ. Милановић
    УВ прозрачност воде у присуству водоник пероксида

28.    Ђ. Милановић, В. Петровић, С. Милановић
    Расподела интензитета УВ зрачења у реактору квадратног пресека

29.    С. Јаћимовски, С. Армаковић, Д. Родић, И. Шетрајчић, В. Зорић
    Температурска зависност проводности код графена

30.    М. Станојевић, М. Шљивић, Р. Радоњић
    Развој модела с RP побољшаном прецизношћу напредних полимерних материјала

31.    Ј. Савановић, Р. Зрилић, М. Плавшић
    Очвршћивање вара са два електрична лука

32.    Н. Дамјановић, Д. Полетан
    Могућности регенерације електроизолационог уља природним адсорбенсима

33.    В. Зорић, Ј. Шетрајчић, И. Шетрајчић, С. Армаковић, С. Гаџурић, С. Јаћимовски, Б. Форца
    Микротрагови – форензички материјални доказ у расветљавању кривичних дела

34.    Д. Бекрић, И. Милеуснић, И. Ђуричић, Ђ. Коруга
    Карактеризација микро-структуре композитног материјала лопатице ветротурбине

35.    Д. Голубовић, П. Ковач, Б. Савковић, М. Гостимировић, Д. Јешић
    Избор оптималног решења одлагања органског муља у системима за пречишчавање комуналних отпадних вода

36.    Н. Штрбац, И. Михајловић, Д. Живковић, М. Сокић, В. Андрић, А. Митовски
    Физичко-хемијска карактеризација полиметаличног концентрата бакра

37.    Н. Делић, С. Армаковић, И. Шетрајчић, С. Цветковић, В. Холодков
    Дискретни фотон и електрон

38.    З. Јањуш, А. Петровић, А. Јововић, Р. Прокић Цветковић, П. Илић, С. Павловић, Б. Арсеновић
    Анализа резултата савојне чврстоће полипропилена пуњеног стакленим прахом

39.    З. Ћургуз, Д. Мирјанић
    Утицај грађевинског материјала на концентрaцију радона

40.    С. Вученовић, К. Фодор, И. Гут, Ј. Шетрајчић
    Активна изолација - варијација тромбовог зида

41.    М. Срећковић, З. Латиновић, А. Јанићијевић, А. Бугариновић, М. Јанићијевић, З. Фидановски, С. Радовановић Полић, С. Јевтић
    Дефинисање критичких параметара материјала употребом ласера

42.    А. Јанићијевић, С. Савовић, С. Кочинац, М. Срећковић, М. Давидовић, Б. Чабрић, А. Маричић,
    Стефанов проблем као специфична анализа раста кристала

43.    М. Плавшић, Р. Зрилић, Ј. Савановић
    О новим материјалима за котлове и каталитичке цијеви реформера

44.    М. Мирић Милосављевић
    Класификација еластичних ортотропних материјала

45.    Х. Авдусиновић
    Модел за рачунање заосталих напрезања у одливку од сивог лива

46.    Р. Гаћина
    Примена неких металокерамичких легура на бази WC-а за сечива бушаћих круна у рударству

47.    В. Ђукић, Б. Ђукић
    Кинетика старења топло ваљане жице од нискоугљеничног челика

48.    Б. Малиновић, Ј. Мандић
    Анодна оксидација цијанида

49.    С. Мићин
    Електрохемијски депоноване превлаке легура цинка-антикорозионе особине

50.    В. Ђукић, Е. Јакуповић
    Интеграција процеса као основа стратегија еко-производње

51.    З. Петровић, П. Дугић, Љ. Халатјанц, О. Лакић, З. Пунтар, Ж. Ђурић. А. Ивановић
    Квалитет моторних горива на тржишту Републике Српске

52.    Д. Добраш, М. Марковић, З. Божичковић, Ж. Петровић
    Управљање преносом топлоте и масе кроз заваривачки електрични лук

53.    Т. Павловић, И. Радоњић, Д. Милосављевић, Д. Пиршл,
    Потенцијално коришћење концентрованих соларних електрана у Републици Српској

54.    Д. Добраш, Ж. Петровић, З. Божичковић
    Савремена опрема и методе „МАГ” заваривања

55.    Д. Петровић, М. Обрадовић, М. Радовић, А. Јовановић, С. Јовановић, Д. Балош, Н. Филиповић
    Моделирање самовезујућих материјала и поступак фитовања параметара

56.    Ж. Ратковић, П. Дакић
    Развој производње материјала и опреме за искориштење обновљивих извора електричне енергије у Републици Српској

57.    П. Илић, С. Илић, Д. Аничић, Зоран Јањуш
    Интегрални систем управљања отпадом, као један од предуслова за еколошко управљање отпадним материјалима

58.    П. Илић, С. Илић, Д. Аничић, М. Аничић
    Хемијски лизинг као савремен модел у примјени хемикалија


СИМПОЗИЈУМ  Б и Ц
Биоматеријали, наномедицина и вода1.    И. Ђуричић, И. Милеуснић, Д. Стаменковић, Л. Матија, Ђ. Коруга
    Карактеризација нанофотоничних материјала за гас пропусна контактна сочива скенирајућом сондном микроскопијом

2.    Н. Митровић, М. Милошевић, Т. Манески, А. Петровић, А. Седмак
    Примена методе тродимензионалне корелације дигиталних слика за одређивање механичких карактеристика биоматеријала

3.    М. Милошевић, Н. Митровић, Г. Младеновић, А. Седмак
    Развој процедура за припрему кавитета при анализи полимеризацијске контракције стоматолошких композитних материјала

4.    Љ. Џамбас, Ј. Шетрајчић, А. Шетрајчић Томић, С. Армаковић, З. Вукић
    Стоматолошки нано-биоматеријали

5.    Ђ. Грга, М. Марјановић, И. Хут, Ђ. Коруга
    Идентификација и поређење микробиолошких морфотипова у наслагама зубног каменца рецентних зуба и узорцима неолитских зуба

6.    М. Томић, Д. Стаменковић, М. Јокановић, Л. Матија, Ђ. Коруга
    Биокомпатибилност фулерена

7.    A. Драгичевић, З. Кривокапић, В. Марковић, И. Димитријевић, Л. Матија
    In vitro испитивање карцинома дебелог црева методом опто-магнетне спектроскопије

8.    И. Хут, М. Марјановић, В. Милетић, Љ. Петров, И. Ђуричић
    Утицај четкања на храпавост површине микрохибридних и нанохибридних композитних рестаурација

9.    М. Седлар, Ј. Мунћан, Ђ. Коруга
    Истраживање ефеката терапије хипербаричне оксигенације коришћењем опто-магнетне спектроскопије

10.    Ј. Шакота Росић, М. Томић, Д. Шарац, Ј. Мунћан, Ђ. Коруга
    Нанофотонска контактна сочива за детекцију глукозе

11.    М. Николић, Б. Бојовић, Đ. Коруга
    Нанотехнологија и безбедност хране

12.    М. Милосављевић, П. Лукић, З. Голубовић
    Биосензори за глукозу

13.    Ј. Мунћан
    Истраживања и анализе воде помоћу блиске инфрацрвене спектроскопије и аквафотомике

14.    М. Недић, Ђ. Лалић, Д. Ђукановић
    Примена биомембрана у терапији дубоких интеррадикуларних дефеката пародонцијума

15.    С. Апостолов, Ђ. Ваштаг, Н. Перишић-Јањић, Б. Матијевић, С. Петровић
    Ретенционо понашање и липофилност деривата N-supstituisanih-2-fenilacetamida

16.    Б. Матијевић, Ђ. Ваштаг, Н. Перишић Јањић, С. Апостолов, С. Петровић
    Проучавање новосинтетисаних деривата амида као потенцијално биолошки активних једињења

17.    В. Мирјанић, С. Чупић, Ј. Војиновић
    Анализа GC Fuji Ortho LC адхезива помоћу AFM технологије

18.    Ђ. Мирјанић, Ј. Војиновић, И. Милеуснић, И. Ђуричић
    АФМ испитивање зубне глеђи  третиране киселим агенсима


19.    Ј. Војиновић, Д. Марковић, П. Анђелић, С. Блажић, В. Мирјанић
    Примјена фабричких челичних круница у лијечењу деструираних млијечних зуба

20.    Ј. Војиновић, М. Ивановић, М. Обрадовић, О. Долић, С. Сукара
    Резултати лијечења каријеса раног дјетињства са CPP-ACP реминерализационoм пастом
21.    Д. Марковић, В. Јокановић, Ј. Војиновић, Б. Ћетеновић, Б. Петровић, Т. Перић
    Употреба цемената на бази минералних оксида у ендодонтском третману зуба незавршеног развоја корена

22.    Ђ. Божовић, Н. Ивковић, С. Ристић, В. Мирјанић
    Еластомери у изради функционалног отиска мобилне зубне надокнаде

23.    С. Армаковић, Ј. Шетрајчић, И. Шетрајчић, А. Шетрајчић Томић
    AB initio студија активних компоненти неких β-блокатора

24.    Ј. Милановић, М. Костић,  С. Димитријевић, К. Поповић, П. Шкундрић
    Антибактеријска активност селективно оксидисаних влакана лиоцела

25.    А. Крамар, Ј. Милановић, М. Костић
    Сорпциона својства неселективно оксидисаних памучних влакана

26.    М. Драгољић, Ј. Пенавин Шкундрић
    Промјена концентрације тетрахидроканабинола са временом као индикатор квалитета узорака биљке cannabis sativa L

27.    Ж. Цабунац, В. Тодоровић, Ј. Цабунац, Д. Ђукановић
    Стабилизовани гел од хијалуронске киселине неживотињског порекла за повећање волумена усана и подмлађивање

28.    Б. Јефтић, М. Папић Обрадовић, Л. Матија
    Детекција карцинома грлића материце опто-магнетном спектроскопијом примењеном на пап размазе

29.    А. Дебељковић, Д. Стаменковић, Ј. Шакота, Л. Матија, Ђ. Коруга
    Испитивање материјала за стандардна и нанофотонична мека контактна сочива uv-vis и опто-магнетном спектроскопијом

30.    Б. Екмешчић, Д. Максин, Љ. Суручић, Ј. Марковић, З. Сандић, М. Жунић, А. Настасовић
    Адсорптивно уклањање молибдата порозним полимером: кинетика и термодинамика

31.    М. Којић, М. Милошевић, Н. Којић, М. Ферари, А. Зимус
    Нумеричко моделирање дифузије у комплексном медијуму са укљученим утицајем површина

32.     З. Матић, А. Дебељковић, С. Нијемчевић, Л. Матија, Ђ. Коруга
    Нанобиомиметика: Примена нанотехнологија у биометрици

33.    З. Восика
    Структурни индуктивитет аксона

34.    Г. Јањић, Ј. Мунћан
    Хидратација коже у функцији квалитета воде за пиће  – компаративна анализа

35.    Ч. Лаловић, Ј. Мунћан, Ђ. Коруга
    Биолошка вредност воде – потреба за новим начинима карактеризације

36.    З. Матић, И. Милеуснић, Ј. Симић-Крстић, Ђ. Коруга
    Биомолекуларни информациони систем на бази биолошке воде, микротубула и јонских канала

37.    В. Мунћан, А. Дебељковић, Н. Стевановић, М. Савановић, Ђ. Коруга
    Вода у микротубулама - жила куцавица ћелије

38.    И. Милеуснић, Ј. Бандић, Ј. Мунћан, Ђ. Коруга
    Испитивање влажности коже методом опто-магнетне спектроскопије

39.    М. Миловановић, П. Лукић, З. Голубовић,
    Модел неуромеханичких ЕЕG сигнала