Садржај


Учесници

ЛИСТА УЧЕСНИКА:

Бр. Презиме Име Звање Држава
1 Alvarez Manuel MSc Electronic Engineering Шпанија
2 Angeles-Montealegre Maria PhD Chemistry Шпанија
3 Angelov Nikolay   Бугарска
4 Barriuso Sandra predoctoral Fellow Шпанија
5 Constantinos-Cefalas Alciviadis др. Грчка
6 Dakskobler A.   Словенија
7 Djordjevich Alexandar   Кина
8 Iglesias Ivan MSc Mechanical Engineering Шпанија
9 Ivas Tony dr. Швајцарска
10 Jančar Boštjan   Словенија
11 Kazakova Olga Др. Велика Британија
12 Kobe Spomenka др. Словенија
13 Kocjan A.   Словенија
14 Kosec Borut prof. Dr Словенија
15 Lazov Lybomir   Бугарска
16 Logar Manca   Словенија
17 Markoli Boštjan др. Словенија
18 Mouriño Ramiro Robotic Technician Шпанија
19 Pejovnik Stane Akademician Словенија
20 Portan Michal доктор стоматологије Србија
21 Shaban Abdul   Мађарска
22 Šturm Sašo др. Словенија
23 Vidal Felix MSc Electronic Engineering Шпанија
24 Žužek-Rožman Kristina др. Словенија
25 Алексић Војислав доцент Република Српска
26 Анђелковић Александра Асистент Србија
27 Апостолов Сузана истраживач-приправник Србија
28 Араповић-Савић Маријана доктор стоматологије Република Српска
29 Арбутина Радмила доктор стоматологије Република Српска
30 Арбутина Адриана доктор стоматологије Република Српска
31 Армаковић Стеван дипл. физичар Србија
32 Бајат Ј   Србија
33 Балош Д.   Њемачка
34 Банковић Предраг Истраживач сарадник Србија
35 Бегановић Омер мр. ФБиХ
36 Беговић Кемал   ФБиХ
37 Бешић Игор асистент Србија
38 Блажић Лариса редовни професор Србија
39 Бодрожа Дарко стручни сарадник Република Српска
40 Божић Јелена Проф.др Република Српска
41 Божић Дејан др.стом. Република Српска
42 Божовић Ђорђе   Република Српска
43 Бојовић Божица др доцент Србија
44 Ботић Татјана виси асистент Република Српска
45 Бугариновић А.   Србија
46 Будак Игор доцент Србија
47 Будински-Симендиц Јарослава Др. Србија
48 Бунић Слободан Др Република Српска
49 Ваштаг Ђенђи ванредни професор Србија
50 Вејновић Здравко научни сарадник Србија
51 Веселиновић Валентина Виши асистент Република Српска
52 Видовић Драгослав др Велика Британија
53 Војиновић  Јован   Република Српска
54 Вујковић Милица   Србија
55 Вукелић Ђорђе   Србија
56 Вукић Зоран Асистент Република Српска
57 Вукић Љиљана доктор техничких наука Република Српска
58 Вукић-Радић Јелена доктор стоматологије Република Српска
59 Вуковић Зорица Виши научни сарадник Србија
60 Вученовић Синиша Доцент Република Српска
61 Гајић Наташа мр.др.стом. Република Српска
62 Грдић Зоран ванредни професор Србија
63 Грујић Радослав редовни професор Република Српска
64 Давидовић Милорад научни саветник Србија
65 Дакић Пантелија Проф.др Република Српска
66 Дакић Весна   Србија
67 Даковић Александра   Србија
68 Дамјановић Новак магистар хемијских технологија Република Српска
69 Дамјановић Владимир дипл. инг. Технологије Република Српска
70 Дамњановић Милан Професор Србија
71 Дачић Милош студент докторских студија Србија
72 Делић Ненад Магистар Србија
73 Деспотовић Бранко Дипломирани инжењер технологије Република Српска
74 Деспотовић Ива предавач Србија
75 Динуловић М.   Србија
76 Добраш Драгослав Магистар техничких наука Република Српска
77 Долић Оливера мр сц. др стом. Република Српска
78 Дрљача Бранко   Србија
79 Дугић Перо ванр. проф. Република Српска
80 Думоњић-Миловановић Светлана дипл.инж.маш. Република Српска
81 Ђери Александра доктор стоматологије Република Српска
82 Ђукић Биљана дипл.инж. Република Српска
83 Ђукић Вељко проф.др.сци. Република Српска
84 Ђукић Игор доктор стоматологије Република Српска
85 Ђуричић Иван Сарадник Србија
86 Жепинић Грозда дипл инг Република Српска
87 Жорић Александар професор Србија
88 Жунић Марија Истраживач сарадник Србија
89 Зарубица В.   Србија
90 Зељковић Саша Др. Република Српска
91 Златановић Миодраг редовни професор Србија
92 Зорић Војкан доктор наука Србија
93 Зрилић Ранко Др. Република Српска
94 Ивковић Недељка   Република Српска
95 Ивковић Соња М.Сц. Србија
97 Илић Предраг доц. др Република Српска
98 Илић Сања доктор стоматологије Република Српска
96 Илић Оливера Дипл. Инг Србија
99 Јагодић Никола Сарадник Србија
100 Јанићијевић А. др. Србија
101 Јанковић Огњенка доктор стоматологије Република Српска
102 Јањић Свјетлана доцент Република Српска
103 Јањуш Зоран мр наука Република Српска
104 Јаћимовски Стево доктор наука Србија
105 Јевтић С.   Србија
106 Јевтовић Виолета доц. др Србија
107 Јелић Дијана Мр сци Република Српска
108 Јеремић-Кнежевић Милица Асистент Србија
109 Јефтић Бранислава   Србија
110 Јешић Душан др. Хрватска
111 Јовановић А.   Њемачка
113 Јовановић С.   Њемачка
112 Јовановић Душан Научни саветник Србија
114 Јовић-Јовичић Наташа Истраживач сарадник Србија
115 Јововић Александар проф. др Србија
116 Јокановић Милан редовни професор Република Српска
117 Јотановић Милован редовни професор Република Српска
118 Какаш Дамир Професор Србија
119 Калуђерчић Павле   Република Српска
120 Кењаловић-Марјановић Божана доктор стоматологије Република Српска
121 Кнежевић Дарко доцент Република Српска
122 Кнежевић Небојша магистар техичких наука Република Српска
123 Кнежевић Ранка др.спец.Дјечје и превентивне стоматологије Република Српска
124 Ковач Владимир дипломирани инжењер архитектуре Србија
125 Ковачевић М.   Србија
127 Којић Жељка мр сц. др стом. Република Српска
126 Којић М.   САД
128 Коруга Ђуро Професор Србија
129 Костић Мирјана ванредни професор Србија
130 Крнетић Сања виши асистент Република Српска
131 Кузмановић-Радман Ирена доктор стоматологије Република Српска
132 Кукрић Зоран проф. др. Република Српска
133 Лазић Биљана виши асистент Република Српска
134 Лазић Драгица редовни професор Република Српска
135 Лаиновић Тијана доктор стоматологије Србија
136 Лајшић Ђорђе доктор техничких наука Република Српска
137 Леви Зора доцент Република Српска
138 Лекић Сретен асистент Република Српска
139 Линић Сузана стручни саветник Србија
140 Максин Данијела Истраживач сарадник Србија
141 Маливук Драгана асистентица Република Српска
142 Малиновић Борислав Мр Република Српска
143 Мандић Јово Проф. др Република Српска
144 Марин Саша доктор стоматологије Република Српска
145 Маринковић Александар асистент Србија
146 Маринковић Братислав н.саветник Србија
147 Мариновић Сања Истраживач сарадник Србија
148 Мариновић-Цинцовић Милена Др. Србија
149 Марков Јасминка   Србија
151 Марковић Милена дипл. инж. технол. Република Српска
150 Марковић Дубравка Редовни професор Србија
152 Маркоски Бранко Доцент Србија
153 Матија Лидија в.науч. сарадник Србија
154 Матијевић Борко истраживач-сарадник Србија
155 Матић Сава дипломирани инжењер технологије Република Српска
156 Мацура Радмила виши асистент Република Српска
157 Ментус Славко академик проф др сци Србија
158 Мијин Душан ванредни професор Србија
159 Милашиновић Александар доцент Република Српска
160 Милеуснић Ивана Сарадник Србија
161 Миловановић Здравко Ванредни професор Република Српска
162 Милосављевић Драгана истраживач-приправник Србија
163 Милошевић Иванка Професор Србија
164 Милошевић Хранислав професор Србија
165 Милутновић-Николић Александра Научни саветник Србија
166 Мирјанић Владан доктор стоматологије Република Српска
167 Мирјанић Драгољуб Редовни професор Република Српска
168 Митрић Миодраг др Србија
169 Мићин Саша дипл. инж. Република Српска
170 Мићић Владан доцент Република Српска
171 Настасовић Александра Виши научни сарадник Србија
172 Никач Жељко доктор наука, продекан Србија
173 Николић Виолета   Србија
174 Њежић Саша асистент Република Српска
175 Обрадовић М.   Србија
176 Обрадовић Слободан професор Србија
177 Обреновић Зоран виши асистент Република Српска
178 Оруч Мирсада проф.др ФБиХ
180 Павловић Миомир Проф. др Република Српска
179 Павловић Милош научни сарадник Србија
181 Павловић Томислав редовни професор Србија
182 Павловић Љ   Србија
183 Пантић Лана асистент Србија
184 Пејовић Бранко ванр. проф. Република Српска
185 Пелемиш Светлана доцент Република Српска
186 Перић Сретен др. Србија
187 Перишић-Јањић Нада редовни професор Србија
188 Перушић Митар ванредни професор Република Српска
189 Петров Љубиша М.Сц. Србија
193 Петровић Зоран виши асистент Република Српска
195 Петровић Рада доцент Република Српска
196 Петровић Стојадин проф. Др Република Српска
194 Петровић Зоран професор САД
190 Петровић Александар проф. др Србија
191 Петровић Вера професор Србија
192 Петровић Д.   Србија
197 Петровић Слободан редовни професор Србија
198 Петровић-Врховац Радана   Србија
199 Петронијевић Бранислава Асистент Србија
200 Пиперски Весна редовни професор Србија
201 Плавшић Милан Магистар техничких наука Република Српска
202 Поповић Зоран Асистент Србија
203 Посављак Страин Доц.др. Република Српска
204 Праскало Јована научни сарадник Србија
205 Прокић-Цветковић Радица проф. др Србија
206 Пушкар Татјана доцент Србија
207 Радивојевић Александар доцент Србија
208 Радоњић Ивана истраживач-приправник Србија
209 Радоњиц Ранко Мр Република Српска
210 Рајилић Зоран ванредни професор Република Српска
211 Раковић Дејан редовни професор Србија
212 Римац Миленко мр. ФБиХ
213 Рисовић Татјана доктор стоматологије Република Српска
215 Ристић Синиша   Република Српска
214 Ристић Иван Др. Србија
216 Ристић Славица научни сарадник Србија
217 Ристић Ненад асистент Србија
218 Родић Драгана професор физике Србија
219 Савановић Јово Мр. Република Српска
220 Савовић Светислав   Србија
221 Сададиновић Јасминка редовни професор ФБиХ
222 Сандић Звјездана Асистент Република Српска
223 Семниц Роберт Редовни професор Србија
224 Симић Стојан Доктор техничких наука Република Српска
225 Симовић Ана   Србија
226 Сладојевић Славица ванредни професор Република Српска
227 Смиљанић Драгана дипломирани инжењер технологије Република Српска
228 Смиљанић Раденко магистар техничких наука Република Српска
229 Средић Свјетлана доцент Република Српска
230 Срећковић М.   Србија
231 Стаменковић Драгомир Асистент Србија
232 Станојевиц Мицо мр Република Српска
233 Стојковић Ивана   Србија
234 Тадић Горан доцент Република Српска
235 Тарахија Фахрудин   ФБиХ
236 Татомир Драган МА, пуковник Србија
237 Томић Милорад Доцент Република Српска
238 Томић Марија   Србија
239 Томчик Бранко н.сарадник Србија
240 Топличић-Ћурчић Гордана доцент Србија
241 Трифковић Бранка   Србија
242 Тртић Наташа доктор стоматологије Република Српска
243 Умићевић-Давидовић Мирјана доктор стоматологије Република Српска
245 Филиповић Радислав доцент Република Српска
244 Филиповић Н.   Србија
246 Форца Божидар доктор наука, генерал Србија
247 Фотев В.   Србија
248 Фурман Тимофеј редовни професор Србија
249 Хаџистевић Миодраг редовни професор Србија
250 Ходолич Јанко редовни професор Србија
251 Холодков Владимир Др Србија
252 Холцлајтнер Иванка професор Србија
253 Хут Игор М.Сц. Србија
254 Цакић Сузана Др. Србија
255 Цветковић Ивана Б.Енг. САД
256 Цветковић Саша   Србија
257 Цвјетићанин Никола   Србија
258 Цекић Никола редовни професор Србија
259 Чегар Недељко редовни професор Република Српска
260 Џамбас Љубиша Редовни професор Србија
261 Шакота Јована   Србија
262 Шарац Душан   Србија
263 Шарчев Иван Асистент Србија
264 Шетрајчић Игор дипл.инж.информатике Србија
265 Шетрајчић Јован академик Србија
266 Шетрајчић-Томић Ана истраживач приправник Србија
267 Шкипина Бланка виши асистент Република Српска
268 Шкорић Бранко Професор Србија
269 Шкундрић Бранко академик Република Српска
270 Шкундрић Јован асистент Република Српска
271 Шкундрић Петар редовни професор Србија
272 Шкундрић-Пенавин Јелена проф.др сци Република Српска
273 Шљивић Милан др Република Српска

 

ЛИСТА ДРЖАВА УЧЕСНИКА

Бр. Држава Број учесника
1 Бугарска 2
2 Велика Британија 2
3 Грчка 1
4 Кина 1
5 Мађарска 1
6 Њемачка 3
7 Република Српска 103
8 САД 3
9 Словенија 10
10 Србија 133
11 ФБиХ 6
12 Хрватска 1
13 Швajцарска 1
14 Шпанија 6
  УКУПНО 273