Садржај


О конференцији

Одјељење природно-математичких наука Академије наука и умјетности Републике Српске организује, већ традиционално, по четврти пут, научни скуп "Савремени материјали".

 Скупови који су одржани претходне три године изазвали су велико интересовање научностручне јавности, и тако нас потакли и обавезали да наредни скупови буду још боље организовани.

 Циљ конференције је свеобухватно и мултидисциплинарно сагледавање актуелности у области савремених материјала и њихова примјена у науци, технологији и индустрији.

 Ове године, у оквиру пленарне и постер сесије, учешће ће узети преко 100 еминентних научника и стручњака, како домаћих, тако и страних, из цијелог свијета.

 Ова интернет страница покренута је са циљем да служи учесницима и свим заинтересованим лицима да једноставније и брже дођу до потребних информација о скупу.